พักหนี้เกียรตินาคิน 2567

อย่างที่ทราบกันดีว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้รอบล่าสุดของปี 2567 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ธนาคารเกียรตินาคินเป็นหนึ่งในธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ขานรับมาตราการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ ทั้งลูกค้าสินเชื่อ SMEs และลูกค้ารายย่อยได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้านและสินเชื่อ SME ย่อย หากคุณเป็นลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินและได้รับผลกระทบในครั้งนี้และมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกียรตินาคินล่าสุด คุณก็สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอลงทะเบียนพักชำระหนี้เกียรตินาคิน 2567 ได้ 2 ช่องทางโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเกียรตินาคินที่สาขาหรือหากคุณไม่สะดวกเดินทางก็สามารถติดต่อ call center 021655555 เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2024 เท่านั้น

วิธีการลงทะเบียนพักหนี้เกียรตินาคิน 2567

สำหรับโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายเวลาพักชำระหนี้เกียรตินาคินจากการพักหนี้เกียรตินาคินรอบ 2 ที่ต้องการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งในการพักชำระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3 นี้หากคุณเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุณโรคระบาดของภาครัฐและต้องการเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ระยะ 3 ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ในกรณีที่คุณเคยลงทะเบียนโครงการเกียรตินาคินพักชำระหนี้รอบ 2  มาแล้ว คุณก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอขยายเวลาพักชำระหนี้เกียรตินาคินได้เลย  แต่ในกรณีที่คุณยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 โดยเงื่อนไขก็คือคุณจะต้องเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ภาครัฐประกาศมาตรการควบคุมโรค ไม่ว่ากิจการคุณจะถูกปิดชั่วคราวหรือไม่ถูกปิดก็ตาม หากคุณได้รับผลกระทบคุณก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ได้เลย ทางธนาคารจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ซึ่งในช่วงระหว่างรออนุมัติทุกกรณี คุณจะต้องชำระค่างวดตามปกติ เมื่อได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วคุณจึงจะสามารถพักชำระหนี้ได้

ปรับโครงสร้างหนี้ พักหนี้เกียรตินาคิน 2567

นอกเหนือจากการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ระยะ 3 นี้แล้ว เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์มากเมื่อธนาคารเกียรตินาคินประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ตามมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ หากลูกหนี้ของธนาคารท่านไหนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดระลอก 3 ในปี 2567 สามารถแจ้งความจำนงค์กับทางธนาคารเพ่ือพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ ลดค่างวดต่อเดือน ขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้คืนได้ตามกำหนดโดยที่ไม่เดือดร้อน ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ดีอีกมาตรการหนึ่งที่ธนาคารออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกจากการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 หากคุณเป็นหนึ่งในลูกหนี้ของธนาคารที่ได้รับความเดือดร้นและต้องการปรับโครงสร้างหนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารเกียรตินาคินเพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลได้เลย