พักชำระหนี้ 2 เดือน เริ่มกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

จากสถานการณ์ความรุนแรงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในปี 2024 ซึ่งถือว่าเป็นการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ที่ค่อนข้างรุนแรง รัฐบาลจึงออกมาตรการควบคุมโรคระบาดด้วยการล็อกดาวน์จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงและมีความเสี่ยงสูงสุด ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ประชาชนที่สภาพคล่องทางการเงินไม่ค่อยสู้ดีนักต้องมาปิดกิจการชั่วคราวซ้ำจากมาตรการครั้งนี้ก็ยิ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก แม้ว่าจะมีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐออกมาแต่ก็อาจไม่เพียงพอ ธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน โดยขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท ด้วยการพักชำระหนี้ 2 เดือนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือน 2567 ก็คงมีคำถามสงสัยว่าโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารไหนเข้าร่วมบ้างหรือมาตรการพักชำระหนี้ 2  เดือน เริ่มวันไหน สำหรับธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะฉะนั้นหากคุณเป็นลูกหนี้ของธนาคารและสถาบันการเงินเหล่านี้และสนใจลงทะเบียนพักชำระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็สามารถติดต่อธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่เป็นเจ้าของหนี้เพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยจะเริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

วิธีพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทย

หลายคนที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้รอบล่าสุด สามารถลงทะเบียนได้ไม่ยาก ขั้นตอนการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท ไม่ยุ่งยาก หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหรือลูกจ้างในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ คุณสามารถติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของหนี้ของคุณเพื่อลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้ 2 เดือนได้เลย ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ไม่ค่อยแตกต่างกันนัก ไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชันของธนาคาร ยื่นความประสงค์ผ่านทางเว็ปไซต์หรือในบางสถาบันทางการเงินอาจจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อขอลงทะเบียนพักชำระหนี้ สำหรับคนที่ลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนก็คงต้องการทราบว่าในการสมัครพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้าง ในกรณีที่คุณต้องการเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้รอบล่าสุ คุณไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารอะไรให้วุ่นวาย หลังจากที่คุณแจ้งความประสงค์ของพักชำระหนี้ 2 เดือนแล้ว ทางธนาคารจะพิจารณาว่าคุณได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนได้หรือไม่ ในทางกลับกันหากกิจการของคุณอยู่นอกพื้นที่หรือไม่ได้ถูกปิดกิจการชั่วคราว แต่คุณได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ในครั้งนี้ คุณก็สามารถยื่นความประสงค์ไปได้ แต่ทางธนาคารเจ้าของหนี้อาจจะขอรูปภาพกิจการของคุณเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นรายบุคคลต่อไป

วางแผนก่อนตัดสินใจพักชำระหนี้ 2 เดือน

หนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือพักชำระหนี้ 2 เดือน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ คำตอบก็คือหากคุณต้องการเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยจะถูกคิดตามที่คุณได้ตกลงไว้กับทางธนาคารตั้งแต่ตอนที่คุณทำสัญญาขอสินเชื่อ แม้ว่าในระยะเวลา 2  เดือนที่ธนาคารจะไม่เรียกเก็บค่างวดจากคุณ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทางธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ย  โดยดอกเบี้ยในช่วงที่คุณพักชำระหนี้จะถูกนำไปคิดรวมกับหนี้เดิม แล้วธนาคารจะนำมาเฉลี่ยเพิ่มในแต่ละเดือนหลังจากนั้น การที่คุณเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือนเท่ากับว่าคุณจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยของ 2 เดือนที่พักชำระหนี้ไปเพิ่มนั่นเอง เพราะฉะนั้นหากคุณไม่ได้เดือดร้อนมากนักและยังพอมีเงินสำรองหมุนเวียน เราขอแนะนำให้คุณผ่อนชำระสินเชื่อไปตามปกติเพื่อที่คุณจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนั่นเอง