สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย
10-28%
ระยะเวลา
1-6 ปี
เงินเดือน
จาก 12000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB Speedy Loan ดีไหม สมัครผ่านธนาคารยังไง 2024

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นเงินกู้พร้อมใช้อเนกประสงค์สำหรับผู้มีรายได้ โดยทางธนาคารไม่จำกัดว่าจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร เพราะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์นั่นเอง ถือเป็นอีกตัวเลือกของคนที่ต้องการกู้ยืมเงินฉุกเฉิน สำหรับหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน แต่สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB Speedy Loan ดีไหม สมัครผ่านธนาคารอย่างไร ลองมาหาคำตอบกันครับ

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB Speedy Loan

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB Speedy Loan เป็นสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และมีระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือนเลยทีเดียว ส่วนดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และยังสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ทั้งทางธนาคาร เว็บไซต์ธนาคารออนไลน์ หรือจะสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy ก็ได้

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB Speedy Loan เป็นหนึ่งตัวช่วยของคนที่ต้องการเงินฉุกเฉินมาใช้หมุนในชีวิตประจำวัน เพราะสมัครง่าย สมัครได้สะดวกหลายช่องทาง และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่เรามีคุณสมบัติครบถ้วนและเตรียมเอกสารพร้อม เท่านี้ก็มีโอกาสสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ไทยพาณิชย์ SCB Speedy Loan ผ่านได้แล้ว

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB Speedy Loan ต้องมีคุณสมบัติยังไง

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ
  • 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับพนักงานประจำ
  • 30,000 บาทบาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนฉบับจริง สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ SCB Speedy Loan เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ในการกู้แบงค์ที่เราสามารถสมัครเพื่อนำเงินไปใช้ได้อิสระ ไม่จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์กับธนาคาร ใช้เวลาฉุกเฉิน เมื่อต้องการนำไปลงทุน ใช้จ่าค่าเล่าเรียน หรือนำไปหมุนเวียนใช้งานในชีวิตประจำวันก็สามารถสมัครได้ง่ายทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารหรือช่องทางออนไลน์ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์อนุมัติง่าย วงเงินสูง และสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทั้งของมนุษย์เงินเดือนและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเงินก้อนมาใช้ในเวลาฉุกเฉินนั่นเอง

รับสมัครเงินด่วน